วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลุงบุญมีระลึกชาติ โปสเตอร์เวอร์ชั่นนานาชาติ (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives - Inter Version Poster)

....ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ
หลังจากหนังได้รับรางวัล ปาล์มทอง จากแมืองคานน์แล้ว ก็ได้นำออกฉายไปหลายหลายๆ ประเทศ จึงมีโปสเตอร์หนังที่ออกแบบใหม่ตามประเทศที่ไปฉายออกมา เชิญชมกัน

อันแรกนี่เป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมก่อนได้รับรางวัลปาล์มทอง

ต่อมาหลังได้รับรางวัล แล้วได้นำมาฉายแบบจำกัดโรงที่ประเทศไทย (Thai Ver.)

อันนี้ เวอร์ชั่นฝรั่งเศส (France Ver.)

นี่ก็ เวอร์ชั่นเยอรมัน (Deutsch Ver.)

เวอร์ชั่นเกาหลีใต้ (South Korea Ver.)

เวอร์ชั่นลาตินอเมริกา (Latin America Ver.)

และสุดท้าย เวอร์ชั่นอิตาลี (Italian Ver.)


ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ Part II (Inter Version Part II)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...