วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เิปิดกว่า.. เผยกว่า.. ลึกกว่า.. โปสเตอร์หนัง น้ำตาลแดง2 (Brown Suger 2)

...มาแล้วๆ ใบปิดหนัง น้ำตาลแดง2


เิปิดกว่า..
ถ้าเซ็กส์คือกับดัก รักก็คือหลุมพรางให้คุณถอนตัวไม่ขึ้น
เผยกว่า..
เซ็กส์..เพราะรัก หรือ รัก..เพราะเซ็กส์ ความรัก-ความเจ็บ ที่กินได้แต่..กลืนไม่ลง


ลึกกว่า..
ผู้ชายให้รัก แลกเซ็กส์ ผู้หญิงให้เซ็กส์ แลกรัก หรือคุณว่าไม่จริง?
น้ำตาลแดง2 (2553)


ใบปิด น้ำตาลแดง1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...