วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โปสเตอร์ใหม่อย่างไม่เป็นทางการของ ภาพยนตร์ "รัก" An Ordinary Love Story

...ใบปิดของภาพยนตร์ "รัก" มาใหม่อีก 3 แบบ ใบแรกเขียนว่า "poster design by Boyd Kosiyabong" ด้วยรัก (2553)
นำแสดงโดย: พิม - ซอนย่า คูลลิ่ง, บิลลี่ - บิลลี่ โอแกน, แพรว - คณิตกุล เนตรบุตร, ปิง โมโนโทน - วทัญญู นิวัติศัยวงศ์, โก - โกเมน เรืองกิจรัตนกุล, จิ๊บ - จรินยา อักษรนันทน์, แพน - สุรเกียรติ บุนนาค, อวบอ้วน - อวบอ้วน วัฒนา ชุมสาย ณ อยุธยา, ปลาทอง - ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์, อิม - อชิตะ สิกขมานา
กำกับโดย: ชัชวาล วิศวบำรุงชัย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...