วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย วิทยา ทองอยู่ยง - เก๋า..เก๋า , บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) (The Possible, My Home)

...ภาพยนตร์โดย วิทยา ทองอยู่ยง - เก๋า..เก๋า , บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)เก๋าเก๋า (2549)
ผู้กำกับ: วิทยา ทองอยู่ยง
นำแสดงโดย: อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต, ปิยะ ศาสตรวาหา, จักรพงศ์ สิริริน, ธนากร ชินกูล, ยุทธนา ธุวะประดิษฐ์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, โฟกัส จิระกุล
บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้) (2553)
ผู้กำกับ: วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร
นำแสดงโดย: จตุรงค์ พลบูรณ์, ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, พอลล่า เทเลอร์, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ขวัญจิต ศรีประจันต์, บุญทอง หาญจางสิทธิ์, ณิชาพัชร์ จารุรัตนวารี
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...