วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย พิง ลำพระเพลิง - โคตรรักเอ็งเลย คนหิ้วหัว ฝันโคตรโคตร (loveaholic ...)

...ภาพยนตร์โดย พิง ลำพระเพลิง
3 เรื่อง 3 อารมณ์

โคตรรักเอ็งเลย (2549)
ผู้กำกับ: พิง ลำพระเพลิง
นำแสดงโดย: อุดม แต้พานิช, วิสา สารสาส, อัครา อมาตยกุล, อชิตะ สิกขมานา, พิง ลำพระเพลิง


คนหิ้วหัว (2550)
ผู้กำกับ: พิง ลำพระเพลิง
นำแสดงโดย: พิง ลำพระเพลิง, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ศุภักษร ไชยมงคล, วิสา สารสาส, อภิชาติ ชูสกุล, คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี


ฝันโคตรโคตร (2552)
ผู้กำกับ: พิง ลำพระเพลิง
นำแสดงโดย: พิง ลำพระเพลิง, ภาวิณี วิริยะชัยกิจ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...