วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม - หมากเตะ รีเทิร์นส , รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (The Return, Bangkok Traffic Love Story)

...ภาพยนตร์โดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม - หมากเตะ รีเทิร์นส , รถไฟฟ้ามาหานะเธอ


หมากเตะ รีเทิร์นส (2549)
ผู้กำกับ: อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
นำแสดงโดย: จักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม, น้อย โพธิ์งาม, เสกสรร สุทธิ์จันทร์, แพรว ประพิณทิพย์รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552)
ผู้กำกับ: อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
นำแสดงโดย: ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, คริส หอวัง, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...