วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย คมกฤษ ตรีวิมล - เพื่อนสนิท , หนูหิ่น เดอะ มูฟวี่ , สายลับจับบ้านเล็ก (Dear Dakanda, The Bedside Detective)

...ภาพยนตร์โดย คมกฤษ ตรีวิมล - เพื่อนสนิท , หนูหิ่น เดอะ มูฟวี่ , สายลับจับบ้านเล็กเพื่อนสนิท (2548)
ผู้กำกับ: คมกฤษ ตรีวิมล
นำแสดงโดย: ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, มณีรัตน์ คำอ้วน, อิศยม รัตนอุดมโชค, ธนาบดินทร์ ยงสืบชาติ, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ


หนูหิ่น เดอะ มูฟวี่ (2549)
ผู้กำกับ: คมกฤษ ตรีวิมล
นำแสดงโดย: รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา, กชกร ศุภการกิจกุล, ปาณิศา บัวเจริญ, อดิศร อินทรีย์, ณหทัย เล็กบำรุงสายลับจับบ้านเล็ก (2550)
ผู้กำกับ: คมกฤษ ตรีวิมล
นำแสดงโดย: ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, นิมิตร ลักษมีพงศ์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...