วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ 2 (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives - Inter Version Part II)

....ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ ภาค 2
ตามติดลุงบุญมี ไปเดินทางรอบโลกกันต่อ เชิญชม

ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ Part I (Inter Version Part I)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นสเปน (Spain Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นตุรกี (Turkey Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นผรั่งเศส ใบที่2 (France Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นไทย อีกใบ (Thai Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นอังกฤษ (English Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นไต้หวัน (Taiwan Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นออสเตรีย (Austria Ver.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...