วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คาแรคเตอร์โปสเตอร์หนัง สาระแน เห็นผี (Saranair Hen-Phee)

...โปสเตอร์ 6 คาแรคเตอร์ สาระแน เห็นผี

นำแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ, พัชราภา ไชยเชื้อ, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล, โก๊ะตี๋ - เจริญพร อ่อนละม้าย, หอย - เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, เปิ้ล - นาคร ศิลาชัย
สาระแน เห็นผี (2553)
กำกับโดย นฤบดี เวชกรรม
นักแสดง มาริโอ้ เมาเร่อ, พัชราภา ไชยเชื้อ, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล, โก๊ะตี๋ - เจริญพร อ่อนละม้าย, หอย - เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, เปิ้ล - นาคร ศิลาชัย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...