วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย นิธิวัฒน์ ธราธร - เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย - หนีตามกาลิเลโอ (Seasons Change - Dear Galileo)

...ภาพยนตร์โดย นิธิวัฒน์ ธราธร

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (2549)
ผู้กำกับ:  นิธิวัฒน์ ธราธร
นำแสดงโดย:  วิทวัส สิงห์ลำพอง, ชุติมา ทีปะนาถ, ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล 


หนีตามกาลิเลโอ (2552)
ผู้กำกับ:  นิธิวัฒน์ ธราธร
นำแสดงโดย:  ชุติมา ทีปะนาถ, จรินทร์พร จุนเกียรติ, เรย์ แมคโดนัลด์, ธนากร ชินกูล
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...