วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จิ๋กโก๋หลีกทาง อันธพาลหลีกไป ขาใหญ่กลับมาแล้ว - มือปืน ดาว พระ เสาร์ (Saturday Killer)

...มือปืน ดาว พระ เสาร์  ภาพยนตร์ใหม่โดย ยุทธเลิศ สิปปภาค
   ข่าวว่าจะมาเป็นตรัยภาคด้วย

มือปืน ดาว พระ เสาร์ (2553)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...