วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จากหัวใจดวงเล็กๆ สู่วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ - ก้่านกล้วย (Khankluay)

...ก้่านกล้วย ผู้พลิกโฉมหน้าอนิเมชั่น 3 มิติ ของไทย


ก้านกล้วย (2549)
ผู้กำกับ:  คมภิญญ์ เข็มกำเนิด
นำแสดงโดย:  ภูริ หิรัญพฤกษ์, วรัทยา นิลคูหา, พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์, จุรี โอศิริ, นันทนา บุญหลง, เจริญพร อ่อนละม้าย


 ก้านกล้วย 2 (2552)
ผู้กำกับ:  ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์
นำแสดงโดย:  อรรถพร ธีมากร, แอน ทองประสม, วรุฒ วรธรรม, นัฎฐา ลอยด์, นนทรีย์ นิมิบุตร, อภิรดี ภวภูตานนท์, มนตรี เจนอักษร, อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ติกุล, ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ, ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ปัณฑารีย์ เตียรถ์สุวรรณ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...