วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โหมโรง - ทวิภพ The overture - Siam renaissance

...โหมโรง -  The overture
   ทวิภพ - Siam renaissance


ผู้กำกับ:  อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
นำแสดงโดย:  อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อาระตี ตันมหาพราน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สุเมธ องอาจ, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวงทวิภพ (2547)
ผู้กำกับ:  สุรพงษ์ พินิจค้า
นำแสดงโดย:  ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, พิเศก อินทรครรชิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...