วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทุกชีวิตบนเรือลำนี้ กำลังจะพาคุณไปค้นหา - สตางค์ (Satang)

...สตางค์ หนังของอาบัณฑิต ที่ผมชอบมากสตางค์ (2543)
ผู้กำกับ:  บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
นำแสดงโดย:  เจษฎาภรณ์ ผลดี, เข็มอักษร ศิริสุขะ, จินตหรา สุขพัฒน์, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงษ์ ชาตรี, ไลลา บุญยศักดิ์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...