วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สี่แพร่ง ห้าแพร่ง (Phobia)

...สี่แพร่ง และ ห้าแพร่ง มาเป็นเซ็ทยาวๆ

สี่แพร่ง (2551)
ผู้กำกับ:  ยงยุทธ ทองกองทุน, ปวีณ ภูริจิตปัญญา, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, บรรจง ปิสัญธนะกูล
นำแสดงโดย:  มณีรัตน์ คำอ้วน, ไลลา บุญยศักดิ์, วิทวัส สิงห์ลำพอง, อภิญญา สกุลเจริญสุข, ชล วจนานนท์, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, กันตพัฒน์ สีดา


ห้าแพร่ง (2552)
ผู้กำกับ:  ทรงยศ สุขมากอนันต์, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, ปวีณ ภูริจิตปัญญา, บรรจง ปิสัญธนะกูล, วิสูตร พูลวรลักษณ์
นำแสดงโดย:  มาช่า วัฒนพานิช, นิโคล เทริโอ, วรเวช ดานุวงศ์, ชาลี ไตรรัตน์, จิรายุ ละอองมณี
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...