วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

อยากได้ยินว่ารักกัน ภาพยนตร์โดย อลงกต เอื้อไพบูลย์

...ใบปิดสวยๆ จากหนัง อยากได้ยินว่ารักกัน
อยากได้ยินว่ารักกัน (2553)
ผู้กำกับ: อลงกต เอื้อไพบูลย์
นำแสดงโดย: นวพล ลำพูน, ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, รุจิภาส ก่อเกียรติ, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...