วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ลองของ , ลองของ 2 (Art of the Devil)

...เป็นใบปิดหนังไทยที่ทำได้สยองสุดๆ กับหนังเรื่อง ลองของ ถึงขนาดว่าตอนออกฉายนั้น ใบปิดหน้าโรงต้องเซ็นเซอร์ให้เป็นสีซีเปีย เพื่อลดความสยองจากสีแดงของเลือดลงไป ส่วนเวอร์ชั่นที่เอามาให้ดูเป็นตัวสีสดๆ เต็มๆ ลองดูกันเลย

ลองของ (2548)
ผู้กำกับ:  ก้องเกียรติ โขมศิริ, เสรี พงศ์นิธิ, ยศพงษ์ พลทรัพย์, พุฒิพงศ์ สายศรแก้ว, อิสรา นาดี, อรรถ ธรรมตระกูล, พาสิทธิ์ บูรณะจันทร์
นำแสดงโดย:  นภคปภา นาคประสิทธิ์, นะโม ทองกำเหนิด, อัครินทร์ ศิวพรพิทักษ์, หทัยวรรณ งามสุคนธภูษิต, กรกช วรมุกสิก, ปรวิศร์ วงศ์พานิช...ต่อมา ลองของ ภาค 2 ใบปิดลดความแรงลงไปเยอะ ข้างล่างนี้เลย

ลองของ 2 (2551)
ผู้กำกับ:  พาสิทธิ์ บูรณะจันทร์
นำแสดงโดย:  นภคปภา นาคประสิทธิ์, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, นะโม ทองกำเหนิด, สุภาลักษณ์ นีมะโยธิน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...