วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี (สยิว, เฉิ่ม, กอด)

...ภาพยนตร์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
   หนังของคงเดช ตัวละครเอกมักมีความปัจเจกสูง ส่งผลให้อารมณ์หนังเปลี่ยวเหงา และเดียวดาย...


กอด (2551)สยิว (2546)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...