วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

บางระจัน 2 (Bang-Ra-Chan-2) ภาพยนตร์โดย ธนิตย์ จิตนุกูล

...ดินทุกก้อน ต้นไม้ทุกต้น สายน้ำทุกสาย หล่อหลอมด้วยเลือดเนื้อคนไทย จงรักษามันไว้ให้ดี

การกลับมาเพื่อสมานแผลแผ่นดิน โดย ธนิตย์ จิตนุกูล


บางระจัน 2 (2553)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...