วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

สวรรค์บ้านนา - Agrarian Utopia

...สวรรค์บ้านนา  ภาพยนตร์โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ซึ่งได้รับรางวัลยูเนสโก ภาพยนตร์ที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ในงานภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Screen Awards: APSA) ประจำปีครั้งที่ 3 ที่ออสเตรเลีย 

เรื่องย่อ: สอง ครอบครัวผู้ซึ่งที่นาถูกยึด ได้ร่วมทำนาบนผืนดินเดียวกัน หวังว่าจะผ่านชีวิตหนึ่งปีของการทำนาได้เหมือนทุกๆ ปี แต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน พวกเขาก็ยังไม่สามารถนึกฝันถึงวิถีแห่งความไม่ทุกข์ยากได้

...สวรรค์บ้านนา  ฉายที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ เอ็มโพเรี่ยม เริ่มฉาย 2 - 29 กันยา 2553 ฉายวันละ 1 รอบ เวลา 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น. ผู้สนใจชม รอบ Q&A กับ อุรุพงศ์ หลังฉายหนังรอบค่ำ วันที่ 4,11,18 และ 28 กันยายน ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.extravirginco.com/agrarian-utopia/32.html

...แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน อีกทางหนึ่ง


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...