วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ใบปิดหนังไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่3 (Poster by Thai Film Archive 3)

...ใบปิดภาพยนตร์ไทยเก่า จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อัพเดตครั้งที่ 3 คราวนี้นำมาลงเฉพาะใบปิดแนวนอน

...ใบปิดหนังไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 (Poster by Thai Film Archive 1)
...ใบปิดหนังไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 (Poster by Thai Film Archive 2)

วัยระเริง (2527)
ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, วรรษมน วัฒวโรดม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

วิวาห์พาฝัน (2514)
ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ
นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, สังข์ทอง สีใส

ตลาดพรหมจารี (2516)
ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
นำแสดงโดย: เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ดวงดาว จารุจินดา

ขุนศึก (2519)
ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน (2508)
ผู้กำกับ: วิน วันชัย
นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, ปรียา รุ่งเรือง, ปัทมา ดาราพร

อินทรีทอง (2513)
ผู้กำกับ: มิตร ชัยบัญชา
นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ครรชิต ขวัญประชา, ม.ร.ว.ประสิทธิ์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์, สีเทา, ไกร ( อินทรีย์ทอง ), ทานทัต วิภาตะโยธิน

7 พระกาฬ (2510)
ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร
นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์

แม่ย่านาง (2513)
ผู้กำกับ: เนรมิต
นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ส.อาสนจินดา

พยัคฆ์ยี่เก (2526)
ผู้กำกับ: คมม์ อรรฆเดช
นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี , เดวิดเจียง , ฉีเส้าเฉียน , ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง

ไอ้ผาง รฟท. (2538)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...