วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่1 - Thai Film Director Award 1st

...ผลรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่1
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลุงบุญมีระลึกชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักและบ้านฉันตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ลุงบุญมีระลึกชาติ
รองชนะเลิศ ได้แก่ บรรจง ปิสัญธนะกูล กวน มึน โฮ

อ้างอิง http://www.facebook.com/thaifilmdirectorpage


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...