วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ใบปิดหนังภาพยนตร์ไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (Poster by Thai Film Archive)

...วันนี้จะขอนำเสนอภาพ ใบปิดภาพยนตร์ไทยเก่า ที่ถูกโพสอยู่ในหน้าเฟสบุ๊คของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยภาพใบปิดภาพยนตร์เหล่านี้ มีคุณค่าทั้งทางศิลปะและทางประวัติศาสตร์สูงมาก ซึ่งหาชมได้ยากแล้ว ผมจึงเห็นว่าควรเก็บรวบรวมไว้ และนำมาให้ชมโดยทั่วกัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลหน้าเฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/ThaiFilmArchive ในการนำภาพใบปิดมาลงในบล็อกนี้เรียบร้อยแล้ว และจะทยอยนำมาลงให้ชมกันอีก อย่างต่อเนื่องครับ

...ทาง หอภาพยนตร์ มีการจัดฉายภาพยนตร์เป็นประจำทุกเดือน หลากหลายประเภทเพื่อการเรียนรู้ ทั้งภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ และภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยติดตามโปรแกรมฉายได้จากหน้าดฟซบุ๊คข้างต้นเช่นกัน หรือที่เว็บไซต์ http://www.fapot.org

โรงแรมนรก (2500)
ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี
นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ไกร ภูติโยธิน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ฑัต เอกฑัต

คำพิพากษา (2532)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมจินต์ ธรรมฑัต, สมพล กงสุวรรณ

ไผ่แดง (2522)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, สุรพล วิรุฬห์รักษ์, ปาริชาติ บริสุทธิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร

เมืองในหมอก (2521)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี, สุพรรณ บูรณพิมพ์, เบญจวรรณ บุญญกาศ, ปาริชาติ บริสุทธิ์, แคทรียา เอรีกุล, สมพล กงสุวรรณ

สงครามปาก (2526)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงษ์ ชาตรี, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ปาหนัน ณ พัทลุง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สมใจ สุขใจ

เธอร้องไห้เมื่อคืนนี้ (2530)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วชิระ อรุณรัตน์, อรรถ อนันตเมฆ, ลิลลี่ ทัศนี

หลวงตา (2523)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รอง เค้ามูลคดี, ทาริกา ธิดาทิตย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

หลวงตา (2525)
ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สรพงษ์ ชาตรี

หย่าเพราะมีชู้ (2528)
ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช
นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, นาถยา แดงบุหงา, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...