วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

ใบปิดหนังไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่2 (Poster by Thai Film Archive 2)

...สวัสดีปีกระต่าย ๒๕๕๔ ขอสุขสันต์กันทั่วถ้วนกันครับ
เริ่มปีใหม่มาก็ขอนำเสนอภาพใบปิดภาพยนตร์ไทยเก่า จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเคยนำมาลงกันให้ชมแล้วครั้งหนึ่ง คราวนี้มีมาให้ชมกันต่อเนื่องจากคราวก่อนอีกครับ เชิญทัศนา....

...ใบปิดหนังไทย จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 (Poster by Thai Film Archive 1)

พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง (2529)
ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
นำแสดงโดย: ธเนศ วรากูลนุเคราะห์, จินตหรา สุขพัฒน์

หวานมันส์ ฉันคือเธอ ตอนที่ยังเหลือ ภาค 2 (2531)
ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, นฤมล นิลวรรณ

หลังคาแดง (2530)
ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท
นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ธงไชย แมคอินไตย์, ล้อต๊อก, อมรา อัศวนนท์, มยุรา ธนะบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

กว่าจะรู้เดียงสา (2530)
ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, อธิป ทองจินดา, สุริยา เยาวสังข์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ

ด้วยรักและผูกพัน (2528)
ผู้กำกับ: ม.จ. ทิพย์ฉัตร ฉัตรชัย
นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชนาภา นุตาคม

นวลฉวี (2528)
ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์
นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อำนวย ศิริจันทร์

ปุกปุย (2533)
ผู้กำกับ: อุดม อุดมโรจน์
นำแสดงโดย: ณพัชร สุพัฒนกุล, ปรางใส ณ นคร, ธิติมา สังขพิทักษ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

ฉลุย (2531)
ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา
นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย

ดีแตก (2530)
ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา
นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, นาถยา แดงบุหงา, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สหัสชัย ชุมรุม
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...