วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ ฉายในสิงคโปร์ (Uncle Boonmee Poster - Singapore Ver.)

...ลุงบุญมีระลึกชาติ จะเข้าฉายในสิงคโปร์ 27 มกราคม 2554

http://www.facebook.com/pages/Apichatpongs-Uncle-Boonmee-Opens-27-Jan-2011-at-The-Picturehouse/162273270475564Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...