วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

จะมีไหม...ที่หัวใจจะได้โอกาสอีกครั้ง A Moment in June ณ ขณะรัก

...โปสเตอร์ภาพยนตร์ ณ ขณะรัก อารมณ์ย้อนยุค สวยงามมากมายครับณ ขณะรัก (2552)
ผู้กำกับ: ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล
นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล, สินิทรา บุญยศักดิ์, นภัสกร มิตรเอม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เดือนเต็ม สาลิตุลย์, Hiro Sano, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...