วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ 4 (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives - Inter Version Part IV)

....ยังไม่หมดกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นต่างประเทศ
คราวนี้มีมาให้ดูกันอีก 2 ใบ

ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ Part I (Inter Version Part I)
ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ Part II (Inter Version Part II)
ใบปิดหนัง ลุงบุญมีระลึกชาติ เวอร์ชั่นนานาชาติ Part III (Inter Version Part III)


โปสเตอร์เวอร์ชั่นรัสเซีย (Russia Ver.)

โปสเตอร์เวอร์ชั่นอเมริกา (USA Ver.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...