วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คนโขน ภาพยนตร์โดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

...คนโขน

"เบื้องหน้าคือความวิจิตรตระการตา เบื้องหลังคือตัณหาและมายาแห่งนาฏกรรม"คนโขน (2554)
กำกับโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
นักแสดง สรพงษ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กบ พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ, ขจรพงศ์ พรพิสุทธิ์, นันทรัตน์ ชาวราษฎร์, กองทุน พงษ์พัฒนะ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...