วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Camellia รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย

...รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย
Camellia เป็น ภาพยนตร์เกาหลีสั้น 3 เรื่อง โดยมีเรื่อง Iron Pussy ที่กำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง เป็นหนึ่งในสามเรื่องนี้ด้วย


รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย (2554)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...