วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ใบปิดหนัง ฮักนะ สารคาม - ภาพยนตร์ ฮัก สุดติ่ง ริงมายเบลล์ (HUG-NA-SARAKAM)

...โปสเตอร์ "ฮักนะ สารคาม"

ฮัก..จนแก้ม..ป่อง
มอง..จนแก้ม.แดง
บอกฮักกันแรงๆ ให้แซ่บถึงหัวใจ
ฮักนะ สารคาม (2554)
กำกับโดย: กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
นักแสดง: สุดารัตน์ บุตรพรม, ธันวา สุริยจักร, ภาวิณี วิริยะชัยกิจ , อาชิรญาณ์ ภีระภัทร์กุญช์ชญา, วิภู งามเนตร, สุมลนาถ คำหว่าน, ประภัทรพงศ์ ประสิทธิพงศ์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...